Rindert Jagersma
De memoriaelen van schrijver en polemist Ericus Walten (1662-1697)
In: [Dr. P.A. Tiele-Stichting, Irene Schrier, Rindert Jagersma, Erik Geleijns, Elsbeth Kwant, Marieke van Delft en Fleur Praal], Van boekenvak naar informatieketen. Boeketje Boekwetenschap, V (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 14-18.

Tiele-stichting 2015
ISBN: 9789062981533 (paperback) | 9789048531189 (ebook)
ISSN: 2589-2568

Website: Tiele Stichting
Libraries: Worldcat OCN 955854057 en 993602714


Abstract:
Bevat voordrachten van 12 december 2014 tijdens de Tiele Leerstoelendag.
Deze publicatie werd op 24 november 2015 gepresenteerd op het door KVB en Tiele-Stichting georganiseerde symposium ‘Big Data’ in Amsterdam.

A digital copy of this article is not available (yet).


See my dissertation ‘Pamflethandel‘ for a more recent and extended version.
Also see: Het leven van de polemist, vrijdenker en pamflettist Ericus Walten (1662-1697), in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 36:1 (2013), pp. 35-43.