Rindert Jagersma
D’Eere en heerlickheyt Christi in allen. Het onuitgegeven manuscript van predikant Nathanael de Pape (1686)
In: Marjolein Hogenbirk, Paul Dijstelberge and Lisa Kuitert (eds.), Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur (Amsterdam, 2018), p. 185-199.

ISBN: 9789462985155
Festschrift Jos Biemans

Website: https://www.aup.nl/en/book/9789462985155/schriftgeheimen


Abstract:
Hetgeen egodocumenten in handschriftvorm verhullen kan van net zo veel waarde zijn als wat ze onthullen. Terloopse opmerkingen kunnen vermoedens staven en geheimen prijsgeven, maar evengoed nieuwe vragen oproepen. Dit is ook het geval bij het manuscript dat de predikant Nathanael de Pape (?-1688) in 1686 schreef, waarin hij terugkeek op een roerig leven. De Zeeuwse De Pape was in 1662 naar Indië vertrokken en verbleef daar tot aan zijn dood in 1688. In Indië viel hij echter op door zijn wangedrag en ook in Batavia wist men niet zo goed wat men met hem aan moest. In 1686 voelde De Pape zijn einde naderen. Het manuscript dat hij in Batavia schreef is dan voor een deel een terugblik op zijn leven. Hoewel De Pape het werk gereed had gemaakt voor de drukpers, werd publicatie door de kerkenraad verboden. Niet voor het eerst: ook in 1682 had de kerkenraad in Batavia ten strengste een manuscript van de predikant verboden dat zonder hun toestemming toch in de drukkerij was beland.This article is Open Access available.
Direct download to an OCR-ed scan: PDF (0,8 MB)


English:
In 1686, the Dutch minister Nathanael de Pape (?-1688) wrote a manuscript in which he looked back on a turbulent life. De Pape lived in the Dutch East Indies from 1662 and until his death in 1688 where he was infamous for his misconduct. The text he wrote in Batavia is partly a retrospective of his life. After finishing, the church council in Batavia strictly forbade him to publish it. The manuscript however survived and is discussed in this article.


Abstract of volume:
Bij de Amsterdam University Press is eind vorig jaar de bundel Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur verschenen, onder redactie van Lisa Kuitert, Paul Dijstelberge en Marjolein Hogenbirk. De mooie, full-color uitgegeven bundel bevat een een flink aantal opstellen over onder andere middeleeuwse handschriften, onuitgegeven manuscripten, kopiisten, kadellen en grafologen.

In Schriftgeheimen staan de letter en het schrift centraal en ontrafelen kenners de onvermoede en soms mysterieuze kanten van oude, handgeschreven of bijzondere gedrukte werken. De 29 auteurs nemen u mee langs versierde initialen, naar al dan niet gesigneerde teksten, ontcijferen inscripties op gebouwen en handgeschreven recepten of brieven, identificeren toeschrijvingen en kopiisten, of wijden uit over boekverzamelingen, schrijfmachines, wapenboeken en titelbladen. Het resultaat is een aantrekkelijk geïllustreerd boek voor kenners en liefhebbers.


Illustration:
Gezicht op Batavia, Anthonie de Winter (toegeschreven aan), 1705. Rijksmuseum, RP-P-2018-3197.