NEW PUBLICATION

Onder druk wordt alles chaos
Boekgeschiedenissen tussen orde en wanorde

Onder redactie van:
Trude Dijkstra, Rindert Jagersma en Lisa Kuitert

Deze bundel schetst in 26 opstellen de orde en wanorde in de geschiedenis van het boek. Immers, achter een op het oog goed geordende verzameling boeken op de plank kan een complexe herkomstgeschiedenis schuilgaan, net zoals een vakterm nogal eens aanleiding geeft tot een scholenstrijd en de namen van drukkers, uitgevers, uitvinders en auteurs door de tijd heen een eigen leven kunnen gaan leiden.

De bundel verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van conservator Oude Drukken en universitair docent Boekwetenschap Paul Dijstelberge (1956) van de Universiteit van Amsterdam.


Latest publications

Pamflethandel

Dit proefschrift onderzoekt de productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek aan het eind van de zeventiende eeuw. Het proefschrift bestaat uit twee delen verdeeld over vier hoofdstukken. Het proefschrift benadrukt het belang van de pamflethandel op de vroegmoderne Nederlandse boekenmarkt.… Read More

0