The tic-tac-toe doodle

People get bored. Where nowadays someone with paper and pencil is often effortlessly inclined to make doodles, it was no different in the eighteenth century. A blog about the afterlife of catalogues… Read More

0
Voorberigten

Voorwoorden geven vaak een interessante inkijk in de vroegmoderne boekproductie. Deze pagina bestaat willekeurige anekdotes die samen meer kunnen vertellen over de totstandkoming van boeken… Read More

0
Bladvulling

Tot plaatsvulling van de ooverige Pagina’s, die anders leedig zouden moeten blyven, heeft de Drukker niet ondienstig geoordeeld, deeze…… Read More

0
Keur Bijbel (Dordrecht, 1707)

Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boecken des Ouden en des Nieuwe Testaments. Door last vande Hoog. Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens ‘t besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde … Read More

0
Postdateren

Boeken werden veelal gepostdateerd. Zeker boeken die richting het einde van het jaar verschenen kregen alvast het jaartal van het aankomend jaar mee. Marketingtechnisch gezien was dit… Read More

0
Drukfauten

“Het oude spreekwoord zegt dat ‘er geen goud zonder schuim en is, en ook geen boek zonder drukfauten”… Read More

0