Vriendelyke samen-spraak, tusschen Jan van Leyden, Jacob vanden Haag, en Simon van Streyen, wegens de althans swevende tractaatjes van de h. professor Melchior Leydekker, en Jacobus Schuts ter eenre, en Alethinus met Gerhardus Perizonius ter andre zyde (niet in STCN, wolrdcat OCN ) (p. 147):

“Werd den goedgunstigen Lezer verzogt de Drukfouten, die in dit werkje gevonden worden, alzoo ‘er het oog van den Auteur, wegens zyn afwezen niet over heeft kunnen gaan, zelf te verbeteren, op de volgende wyze.”


Volgende keer: De Boerin van Fortuyn


Omslag: G. Brandts, Historie der Reformatie (Amsterdam, 1671) (Google Books)