Pamflethandel

Dit proefschrift onderzoekt de productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek aan het eind van de zeventiende eeuw. Het proefschrift bestaat uit twee delen verdeeld over vier hoofdstukken. Het proefschrift benadrukt het belang van de pamflethandel op de vroegmoderne Nederlandse boekenmarkt.… Read More

0
Female book ownership: Joanna Koerten

This article analyses the private library book sale catalogue of paper-cutting artist (knipkunstenaar) Johanna Koerten (1650-1715), one of the most famous artists in the Dutch Republic. The study draws on data gathered for the ERC-funded MEDIATE project… Read More

0
Prohibition as a propaganda technique

In 1688, a pamphlet entitled ‘La couronne usurpée et le prince supposé’ was banned in Holland. The prohibition served two purposes. On the one hand, the Dutch Republic appeared to distance itself from the content to create goodwill. On the other hand, by deliberately imposing censorship, it was an attempt to generate extra attention… Read More

0
The tic-tac-toe doodle

People get bored. Where nowadays someone with paper and pencil is often effortlessly inclined to make doodles, it was no different in the eighteenth century. A blog about the afterlife of catalogues… Read More

0
Voorberigten

Voorwoorden geven vaak een interessante inkijk in de vroegmoderne boekproductie. Deze pagina bestaat willekeurige anekdotes die samen meer kunnen vertellen over de totstandkoming van boeken… Read More

0
Bladvulling

Tot plaatsvulling van de ooverige Pagina’s, die anders leedig zouden moeten blyven, heeft de Drukker niet ondienstig geoordeeld, deeze…… Read More

0
Keur Bijbel (Dordrecht, 1707)

Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boecken des Ouden en des Nieuwe Testaments. Door last vande Hoog. Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens ‘t besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde … Read More

0
Postdateren

Boeken werden veelal gepostdateerd. Zeker boeken die richting het einde van het jaar verschenen kregen alvast het jaartal van het aankomend jaar mee. Marketingtechnisch gezien was dit… Read More

0
Drukfauten

“Het oude spreekwoord zegt dat ‘er geen goud zonder schuim en is, en ook geen boek zonder drukfauten”… Read More

0