Het gebruik van de term pamflet in de zeventiende eeuw
Post

De term “pamflet” zou in de Nederlandse Republiek niet gebruikt worden en hiermee een anachronisme zijn. Dit artikel toont aan dat eind zeventiende eeuw in Nederlands drukwerk de term pamflet weldegelijk werd gebruikt en dus ook bij de Nederlandse lezer bekend was… Read More

Onder druk wordt alles chaos
Post

Deze bundel schetst in 26 opstellen de orde en wanorde in de geschiedenis van het boek. Immers, achter een op het oog goed geordende verzameling boeken op de plank kan een complexe… Read More

about
Page

About RINDERT JAGERSMA Rindert Jagersma (PhD, University of Amsterdam) is a book historian and bibliographer, specialised in the (quantitative approach of the) book trade of Dutch Republic around 1700. In the NWO-project Civic fictions: Modelling book-reader interactions in the Age … Read More

hometext
Page

NEW PUBLICATION Onder druk wordt alles chaos Boekgeschiedenissen tussen orde en wanorde Onder redactie van: Trude Dijkstra, Rindert Jagersma en Lisa Kuitert❦ Deze bundel schetst in 26 opstellen de orde en wanorde in de geschiedenis van het boek. Immers, achter … Read More

Pamflethandel
Post

Dit proefschrift onderzoekt de productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek aan het eind van de zeventiende eeuw. Het proefschrift bestaat uit twee delen verdeeld over vier hoofdstukken. Het proefschrift benadrukt het belang van de pamflethandel op de vroegmoderne Nederlandse boekenmarkt.… Read More

‘Prikschilderen’: early modern tattoos in the Dutch Republic
Post

In de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ van 1820 staat een intrigerende beschrijving van een anatomische les. Op de snijtafel had een zwaar getatoeëerde man gelegen, wiens lichaamsversieringen goed worden beschreven. Dit roept vragen op: is dit de oudst bekende beschrijving van een Nederlander met een tatoeage, en in hoeverre… Read More

Bibliometric overview of Dutch library catalogues
Post

The aim of this bibliometric study is to analyse 4,756 Dutch book sales catalogues from ‘Book Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599–1800’. The metadata provides information about the catalogues, collectors, and auctions and allows for a large-scale study of the development… Read More

Female book ownership: Joanna Koerten
Post

This article analyses the private library book sale catalogue of paper-cutting artist (knipkunstenaar) Johanna Koerten (1650-1715), one of the most famous artists in the Dutch Republic. The study draws on data gathered for the ERC-funded MEDIATE project… Read More

Prohibition as a propaganda technique
Post

In 1688, a pamphlet entitled ‘La couronne usurpée et le prince supposé’ was banned in Holland. The prohibition served two purposes. On the one hand, the Dutch Republic appeared to distance itself from the content to create goodwill. On the other hand, by deliberately imposing censorship, it was an attempt to generate extra attention… Read More

The tic-tac-toe doodle
Post

People get bored. Where nowadays someone with paper and pencil is often effortlessly inclined to make doodles, it was no different in the eighteenth century. A blog about the afterlife of catalogues… Read More

De geur van oude boeken: Boekhandel De Slegte
Post

Fotografen Martijn de Jong en Rindert Jagersma waren allebei werkzaam in het Amsterdamse filiaal van De Slegte en legden in het laatste jaar van het bestaan van de boekhandel treffend de situatie in de winkel in de Kalverstraat vast… Read More

Voorberigten
Post

Voorwoorden geven vaak een interessante inkijk in de vroegmoderne boekproductie. Deze pagina bestaat willekeurige anekdotes die samen meer kunnen vertellen over de totstandkoming van boeken… Read More

Bladvulling
Post

Tot plaatsvulling van de ooverige Pagina’s, die anders leedig zouden moeten blyven, heeft de Drukker niet ondienstig geoordeeld, deeze…… Read More

Keur Bijbel (Dordrecht, 1707)
Post

Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boecken des Ouden en des Nieuwe Testaments. Door last vande Hoog. Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens ‘t besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde … Read More

Postdateren
Post

Boeken werden veelal gepostdateerd. Zeker boeken die richting het einde van het jaar verschenen kregen alvast het jaartal van het aankomend jaar mee. Marketingtechnisch gezien was dit… Read More

Drukfauten
Post

“Het oude spreekwoord zegt dat ‘er geen goud zonder schuim en is, en ook geen boek zonder drukfauten”… Read More